Over Congo

Democratische Republiek Congo, het vroegere Zaïre, is op 30 juni 1960 onafhankelijk van België verklaard.

Congo is even groot als West Europa. Met één van de de rijkste ondergronden ter wereld.

Er wonen 62,5 miljoen mensen. De hoofdstad, Kinshasa, één van de grootste steden in Afrika, telt ongeveer 7,5 miljoen inwoners.

 

 

 http://www.landenweb.net/democratische%20republiek%20congo/

De afgelopen 45 jaar is het land verscheurt door burgeroorlogen en etnische conflicten, waar de burgerbevolking het meeste onder te lijden heeft gehad.

 http://congo.studioglobo.be/index.php?id=6

Oorsprong van deze conflicten gaan meestal over de verdeling van grondstoffen zoals diamant, goud, hout, ivoor, kobalt en coltan (=grondstof voor uw mobiele telefoon).

De opbrengsten hiervan worden gebruikt om de oorlogen te kunnen betalen.

 http://www.youtube.com/watch?v=3OWj1ZGn4uM 

 http://www.wwf.be/nl/wat-doet-wwf/bedreigde-regio-s/congobekken/bedreigingen/567

In de verschillende conflicten zijn er ernstige misdaden tegen de menselijkheid begaan. De daders moeten zich verantwoorden bij het Internationale Strafhof in Den Haag. 

De meeste gewapende conflicten hebben plaatsgevonden in het oosten van Congo, de grensstreek met Rwanda. Ziektes zoals Malaria en HIV-Aids eisen eveneens een zware tol onder de bevolking.

DRC gaat gebukt onder wijd verbreidde corruptie.

Ondanks deze tegenslagen laat DRC een economische groei van 5%-7% per jaar zien.