Project Schoolmaterialen uitdelen

Voor onze kinderen is iets simpels als een ballpoint of een schriftje een ongekende luxe.

Van Stichting Derde Hands en Stichting Kind en Toekomst hebben we veel van deze schoolmaterialen gekregen.

Via ons fijnmazige netwerk en goede kennis van zaken zijn we er herhaaldelijk in geslaagd deze schoolspullen  uit te delen aan de kinderen die het  ‘t hardst nodig hebben.